Płatność z kraju:


MP3 do książek

Dla wszystkich, którzy uczą się ze słuchu zostały stworzone materiały na pliku MP3. Słuchaj i ucz się!


MP3 do książek

Plik MP3 do słuchania zawiera słówka do nauki i czasowniki czasu teraźniejszego i przeszłego. 24.00