Niderlandzki w praktyce

Wideo kursy Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy

Wideo kursy do książki Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. Siedem lekcji, które pomogą Ci w nauce podstaw języka niderlandzkiego. Na wideo kursach zobaczysz wszystkie lekcje z książki Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. Wideo kursy stworzyłem w języku polskim i niderlandzkim. 

1 1
Kurs Krok 1

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy Lekcja 1

Witaj na pierwszej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Alfabet niderlandzki czyli jak przeliterować swoje imię. Kombinacje samogłosek w języku niderlandzkim gdzie poznasz jak należy czytać nowo poznane słówka. Zaimek osobowy w języku niderlandzkim i jego skróty, a także formę oficjalną i nie oficjalną zaimka osobowego w języku niderlandzkim. Formy grzecznościowe, przywitanie i pożegnanie w języku niderlandzkim. Jak zapytać o imię i nazwisko w języku niderlandzkim pomocne przy przedstawianiu się i opowiadaniu o sobie. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. Jeśli jeszcze nie masz książki to zawsze możesz zakupić ją na naszej stronie internetowej w zakładce sklep. Książka Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy zawiera ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy Lekcja 2

Witaj na drugiej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to Miesiące w języku niderlandzkim, dni tygodnia i pory roku. Przysłówki czasu czyli kiedy coś się wydarzyło. Przysłówki czasu będziemy używali podczas budowania zdań w języku niderlandzkim. Niderlandzkie cyfry, liczebniki porządkowe i poznacie jak tworzyć kombinacje cyfr w języku niderlandzkim. Data urodzenia jak ją zapisać i wymówić w języku niderlandzkim. 

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy Lekcja 3

Witaj na trzeciej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Godzina czyli jak powiedzieć, która jest godzina w języku niderlandzkim. Poznacie różnice między językiem polskim i niderlandzkim podawaniu godziny. Poznacie przymiotniki i zasady ich odmiany, a także członków rodziny. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. 

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy Lekcja 4

Witaj na czwartej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Zaimek dzierżawczy i liczba mnoga czyli jak w języku niderlandzkim utworzyć liczbę mnogą. Nauczycie się zdrobnień wyrazów i zaimków pytających, które pomogą Wam w tworzeniu zdań pytających w języku niderlandzkim. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. 

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy Lekcja 5

Witaj na piątej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Zaimek wskazujący w języku niderlandzkim , czasowniki i przyimki wyrażające pozycję, przyimki położenia, przyimki miejsca i również przyimki kierunku. Kolory w języku niderlandzkim, zwierzęta, pogoda, natura, geografia. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. 

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy Lekcja 6

Witaj na szóstej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Tworzenie zdań w liczbie pojedynczej i mnogiej w języku niderlandzkim. Schematy gramatyczne na których poznacie jak budować zdania w liczbie pojedynczej i mnogiej w formie twierdzącej, pytającej, przeczącej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie prostą odmianę czasownika Hebben (mieć) w języku niderlandzkim. Będziecie potrafili powiedzieć Ja mam, Czy ty masz i Ja nie mam w języku niderlandzkim. Poznacie prosty schemat jak zbudować zdanie twierdzące, przeczące, pytające i zdanie pytające z zaimkiem pytającym z czasownikiem hebben (mieć) w języku niderlandzkim. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. 

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy Lekcja 7

Witaj na siódmej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Super schematy do konwersacji czyli nauczycie się jak powiedzieć w języku niderlandzkim Ja potrzebuję, Ja lubię, Ja jestem zajęty, Ja szukam, Ja zgubiłem, Ja opiekuję się. Wszystkie przykłady poznacie na przykładach i będziecie potrafili utworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w języku niderlandzkim. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy. 

Jeśli już poznasz podstawy zacznij naukę gramatyki w szkole Niderlandzki w praktyce na Kroku 2

2 1
Kurs krok 2