Niderlandzki w praktyce

Wideo kursy Niderlandzki w praktyce Krok 2 Gramatyka czasu teraźniejszego i przyszłego

Wideo kursy Niderlandzki w praktyce Krok 2 Gramatyka czasu teraźniejszego i przyszłego. Trzynaście lekcji gramatyki języka niderlandzkiego w języku polskim i niderlandzkim. Wszystkie lekcje stworzyłem na podstawie książki Krok 2 gdzie wszystkie lekcje przedstawiłem na wideo kursach. Uczysz się na lekcji i w domu korzystając z książek i kursów wideo gdzie uczę wymowy i zastosowania gramatyki w realnych sytuacjach. Lekcje można słuchać i oglądać. 

2 1
Kurs krok 2

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja Wstęp

Witaj na lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Na tej lekcji poznasz jak budować zdania w języku niderlandzkim. To przykład jak wygląda budowa zdań w języku niderlandzkim w czasie teraźniejszym i przyszłym. Schematy zostały stworzone specjalnie do szybkiej i skutecznej nauki tego języka. Autorem schematów gramatycznych i serii książek Niderlandzki w praktyce jest Michał Kilian. Pierwsze wydanie książki Niderlandzki w praktyce (Nederlands in praktijk) powstało w 2012 roku. Następnie w 2016 roku zostały wydane kolejne pięć książek Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy, Niderlandzki w praktyce Krok 2 Gramatyka czasu teraźniejszego i przyszłego, Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia, Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego i Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia. 

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 1

Witaj na pierwszej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Części zdania takie jak osoba (zaimek osobowy), Czasowniki w języku polskim i niderlandzkim w czasie teraźniejszym, Czas (określnie czasu), Miejsce (określnie miejsca) i Zaimki pytające, Zaprzeczenie Niet (nie) i Geen (żadnego), rodzajniki De, Het i Een. Czyli wszystkie elementy zdania potrzebne do budowy potrzebnych Wam zdań w języku niderlandzkim. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 2

Witaj na drugiej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas teraźniejszy czyli opis kiedy stosujemy czas teraźniejszy w zdaniach w języku niderlandzkim. Jak budować zdanie w czasie teraźniejszym z czasownikiem Hebben (mieć) w języku niderlandzkim. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 3

Witaj na trzeciej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Jak budować zdanie w czasie teraźniejszym w pełnej formie z czasownikiem Zijn (być) w języku niderlandzkim. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia. 

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 4

Witaj na czwartej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Jak budować zdania w czasie teraźniejszym używając czasowników języka niderlandzkiego. Nauczycie się jak odmienia się czasowniki zależnie od formy osobowej czasownika w formie twierdzącej, przeczącej , pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 5

Witaj na piątej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Jak budować zdania w czasie teraźniejszym z jednym czasownikiem w języku niderlandzkim. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Poznacie jak odmieniać wszystkie czasowniki w języku niderlandzkim w każdej formie zaimka osobowego. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 6

Witaj na szóstej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Tworzenie zdań pytających z przyimkami. Poznacie przyimki języka niderlandzkiego jak zastosować go w zdaniu. Naturalnie lekcja jest zakończona słówkami do nauki, które możecie stosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 7

Witaj na siódmej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Jak budować zdania w czasie teraźniejszym z dwoma czasownikami w języku niderlandzkim. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Poznacie jak odmieniać wszystkie czasowniki w języku niderlandzkim w każdej formie zaimka osobowego. Nauczycie się jak zastosować w zdaniu czasowniki takie jak Kunnen (potrafić), Mogen (móc), Willen (chcieć) i Moeten (musieć). Na lekcji nauczycie się również jak tworzyć zdanie z zaprzeczeniem czasownika Moeten (musieć) czyli Hoeven niet. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 8

Witaj na ósmej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie teraźniejszym. Na lekcji nauczycie się czasowników rozdzielnie złożonych i jak budować zdania w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Nauczycie się przyimków języka niderlandzkiego i kiedy je używać w zdaniu. Będziecie potrafili dzielić i łączyć czasowniki rozdzielnie złożone jak i również tworzyć zdania. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 9

Witaj na dziewiątej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasownik pomocniczy plus czasownik rozdzielnie złożony. Czyli budowa zdania z dwoma czasownikami gdzie drugi czasownik to czasownik rozdzielnie złożony. Poznacie budowę zdania w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 10

Witaj na dziesiątej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas przyszły. Czyli jak budować zdania w języku niderlandzkim w czasie przyszłym za pomocą czasowników Gaan (iść) i Zullen (będę). Poznacie odmianę osobową tych czasowników i jak budować zdania w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Naturalnie lekcja jest zakończona słówkami do nauki, które warto się nauczyć gdyż będą Wam potrzebne do budowy zdań. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 11

Witaj na jedenastej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to Budowa zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie. Czyli dowiecie się jak łączyć dwa zdania w języku niderlandzkim za pomocą spójników. Poznacie spójniki zdania podrzędnie i współrzędnie złożonego. Wszystko przedstawione na prostych schematach i przykładach, które pomogą Wam zrozumieć i zastosować te zdania w praktyce. Pamiętajcie o nauce słówek. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 12

Witaj na dwunastej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to Forma Er w zdaniach czyli zasady tworzenia zdań z formą Er jak i również kombinację formy Er z przyimkiem w języku niderlandzkim. Pamiętajcie o nauce nowych słówek.  Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 13

Witaj na trzynastej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Forma Zich (się) czyli jak zastosować formę Zich (się) w zdaniu w języku niderlandzkim. Poznacie jakich słów używa się w Języku niderlandzkim by porównywać ze sobą osoby lub rzeczy. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia.

Jeśli już opanowaliście gramatykę czasu teraźniejszego i przyszłego z Krok 2 to czas na opanowanie gramatyki Kroku 3

Kursy języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce

2 4
3 4