Niderlandzki w praktyce

Wideo kursy Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego

Kursy wideo Niderlandzki w praktyce do książki Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego. Dwanaście lekcji gramatyki języka niderlandzkiego w języku polskim i niderlandzkim. Wszystkie lekcje stworzyłem na podstawie książki Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego. Kurs zawiera wszystkie lekcje z książki, gdzie tłumaczę jak zastosować gramatykę czasu przeszłego w zdaniach w języku niderlandzkim. Uczysz się języka niderlandzkiego na lekcjach jak i również w domu rozwiązując ćwiczenia i oglądają kursy wideo. Kursy można słuchać ucząc się wymowy i oglądać.   

4 1
Kurs Krok 3

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Wstęp

Witaj na lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Na tej lekcji poznasz jak budować zdania w języku niderlandzkim. To przykład jak wygląda budowa zdań w języku niderlandzkim w czasie przeszłym. Schematy zostały stworzone specjalnie do szybkiej i skutecznej nauki tego języka. Autorem schematów gramatycznych i serii książek Niderlandzki w praktyce jest Michał Kilian. Pierwsze wydanie książki Niderlandzki w praktyce (Nederlands in praktijk) powstało w 2012 roku. Następnie w 2016 roku zostały wydane kolejne pięć książek Niderlandzki w praktyce Krok 1 Podstawy, Niderlandzki w praktyce Krok 2 Gramatyka czasu teraźniejszego i przyszłego, Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia, Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego i Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 1

Witaj na pierwszej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Części zdania takie jak osoba (zaimek osobowy), Czasowniki w języku polskim i niderlandzkim w czasie przeszłym, Czas (określnie czasu w czasie przeszłym), Miejsce (określnie miejsca) i Zaimki pytające, Zaprzeczenie Niet (nie) i Geen (żadnego), rodzajniki De, Het i Een. Czyli wszystkie elementy zdania potrzebne do budowy potrzebnych Wam zdań w języku niderlandzkim Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 2

Witaj na drugiej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas przeszły czyli opis kiedy stosujemy czas przeszły w zdaniach w języku niderlandzkim. Poznacie jak odmienia się czasownik Hadden (mieć) na przykładach. Jak budować zdanie w czasie przeszłym z czasownikiem Hadden (miałem) w języku niderlandzkim. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 3

Witaj na trzeciej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Jak budować zdanie w czasie przeszłym z czasownikiem Waren (byłem) w języku niderlandzkim. Poznacie odmianę tego czasownika na przykładach. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 4

Witaj na czwartej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Podział czasu przeszłego na czasowniki dokonane i niedokonane. Będziecie potrafili zastosować te czasowniku w zdaniu opisując wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Wszystkie zagadnienia są wytłumaczone na przykładach w książce. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 5

Witaj na piątej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas przeszły niedokonany w języku niderlandzkim. Poznacie czasowniki języka niderlandzkiego czasu przeszłego niedokonanego. Poznacie podział czasowników czasu przeszłego niedokonanego na regularne i nieregularne. Nauczycie się jak tworzyć czasowniki regularne i jak zastosować formułę „kofschip” w zdaniach w liczbie pojedynczej i mnogiej. Jak tworzyć zdania w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie czasowniki nieregularne i będziecie potrafili je odmieniać przez osoby. Wszystkie zagadnienia są przedstawione ma przykładach, które pokażą Wam jak zastosować je w zdaniach. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 6

Witaj na szóstej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Budowa zdania w czasie przeszłym niedokonanym z jednym czasownikiem. Poznacie schematy gramatyczne do budowy zdań w tym czasie i będziecie potrafili tworzyć zdania w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Wszystko zakończone nauką słówek, których trzeba się nauczyć. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 7

Witaj na siódmej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Budowa zdania w czasie przeszłym niedokonanym z dwoma czasownikami. Dowiecie się jak budować zdania w tym czasie za pomocą dwóch czasowników. Poznacie czasowniki w czasie przeszłym takie jak: Konden (potrafiłem), Mocht (mogłem), Wilden (chciałem), Moesten (musiałem). Poznacie ich pełną odmianę i będziecie potrafili zastosować te czasowniki w zdaniu. Dowiecie się jak budować zdanie twierdzące, przeczące, pytające i pytające z zaimkiem pytającym. Wszystko pokazane na prostych schematach gramatycznych i przykładach. Nauczycie się jak zastosować zaprzeczenie do czasownika Moesten (musiałem) w czasie przeszłym czyli będziecie używali czasownika Hoefden niet (nie musiałem). Poznacie odmianę tego czasownika w formie osobowej i będziecie potrafili zastosować ten czasownik w zdaniu. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 8

Witaj na ósmej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie przeszłym niedokonanym. Gdzie poznacie jak budować zdania z tymi czasownikami jak i również potrzebne przyimki języka niderlandzkiego. Nauczycie się czasowników rozdzielnie złożonego języka niderlandzkiego i jak je odmieniać w zależności od zaimka osobowego. Naturalnie będziecie potrafili tworzyć zdania w formie twierdzącej, przeczącej , pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 9

Witaj na dziewiątej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasownik pomocniczy plus czasownik rozdzielnie złożony w czasie przeszłym. Nauczycie się tworzyć zdania za pomocą dwóch czasowników gdzie drugi czasownik to czasownik rozdzielnie złożony. Nauczycie się jak stosować, tworzyć i wymawiać zdania w języku niderlandzkim z tą formą gramatyczną. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 10

Witaj na dziesiątej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Łączenie zdań w czasie przeszłym za pomocą spójników. Poznacie spójniki potrzebne do łączenia zdań i jak budować zdania gdzie drugie zdanie jest zdaniem podrzędnie lub współrzędnie złożone. Poznacie spójnik Toen (wtedy) i poznacie jego znaczenie w zdaniu. Będziecie potrafili zastosować ten spójnik w zdaniu. Przykłady pokażą Wam jak zastosować ten spójnik na przykład do opowiadania wydarzeń w czasie przeszłym, które wydarzyły się w tym samym czasie. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania.  Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 11

Witaj na jedenastej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas przeszły dokonany. Poznacie czas przeszły dokonany i czasowniki potrzebne do budowy zdań. Poznacie jak buduje się zdania za pomocą czasowników pomocniczych Hebben (mieć) i Zijn (być). Poznacie budowę zdań w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Dowiecie się zastosować czasownik regularny i nieregularny czasu przeszłego dokonanego. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Wideo kurs Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 12

Witaj na dwunastej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasowniki rozdzielnie złożone, w czasie przeszłym dokonanym. Nauka budowy zdań z czasownikami rozdzielnie złożonymi. Zadanie twierdzące, przeczące, pytające i pytające z zaimkiem pytającym. Pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń.

Co teraz jak znam już gramatykę języka niderlandzkiego z Kroku 2 i z Kroku 3 Niderlandzki w praktyce?

Odpowiedź jest prosta. Masz dwie możliwości. Zapiszesz się na kurs języka niderlandzkiego dialogi i tam razem ze mną będziesz uczyć się dialogów w języku niderlandzkim lub wykonacie tą pracę sami. 

2 7
1
3 4
1 6